Markten

De zaakvoerders van de KMO’s (en des te meer van de hele kleine ondernemingen) die hun omzetcijfer via export willen verhogen, staan heel dikwijls alleen voor totaal onbekende markten. Doorgaans kunnen zij ook geen beroep doen – althans niet op voltijdse basis – op eigen gespecialiseerde kaderleden die de complexiteit van het exportgebeuren door en door kennen.
Wij stellen u een punctuele ondersteuning door experten voor teneinde :

 1. naar de kansen van uw producten, uw technologieën of uw diensten bij export te peilen :
  • wat verkopen ?
  • aan welke prijs en aan welke voorwaarden ?
  • hoe (commerciële en  technische middelen, keuze van de gepaste leveranciers en onderaannemers, gekwalificeerd personeel, financiële middelen) ?
  • hoeveel zal dit kosten ?
  • hoeveel zal dit opbrengen ?

 2. op ervaringsgerichte wijze de zones te selecteren die de beste reële kans bieden om uw zakencijfer op exportvlak te doen groeien ;

 3. uw strategie te bepalen alsmede de progressieve aanpak van uw commerciële aanwezigheid in de gekozen economische regio‘s ;

 4.  : agenten, verdelers, partners op commercieel, industrieel en financieel vlak;

 

ain

BFED-MFCgroup (c) 2010 | Privacy policy